Mở thẻ ngân hàng online không cần ra ngân hàng từ 1/1/2022

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Thông tư 17/2021/TT-NHNN ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng. Theo thông tư này, từ 1/1/2022, tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ngân hàng gồm thẻ ghi […]

Đã cập nhật 17 tháng 12 năm 2021

Bởi TopOnMedia

Mở thẻ ngân hàng online không cần ra ngân hàng từ 1/1/2022
 1. Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Thông tư 17/2021/TT-NHNN ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

  Theo thông tư này, từ 1/1/2022, tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ngân hàng gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước bằng phương thức định danh trực tuyến đối với chủ thẻ chính là cá nhân.

  Mở thẻ ngân hàng online không cần ra ngân hàng

  Cụ thể, thông tư quy định các tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng, ban hành và công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của khách hàng cá nhân bằng cách thức trực tuyến, đảm bảo phù hợp với quy định, pháp luật về phòng, chống rửa tiền cũng như pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định liên quan về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức phát hành thẻ. Bao gồm các bước tối thiểu như sau:

  – Thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng để nhận biết khách hàng và xác định hạn mức giao dịch của thẻ ngân hàng theo quy định;

  – Thực hiện quy trình kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin của khách hàng;

  – Cảnh báo cho khách hàng về những hành vi không được thực hiện trong quá trình mở tài khoản thanh toán online và sử dụng thẻ được phát hành bằng phương thức điện tử;

  – Cung cấp hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ cho khách hàng theo các nội dung quy định và thực hiện giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ bảo đảm quy định về pháp luật giao dịch trực tuyến với khách hàng;

  – Trên thẻ phải bao gồm các thông tin tên tổ chức phát hành thẻ, số thẻ ATM, thời hạn hiệu lực của thẻ, tên chủ thẻ, phạm vi và chức năng sử dụng của thẻ, thông tin liên hệ của ngân hàng, các điều cấm theo quy định pháp luật khi sử dụng thẻ cho khách hàng;

  – Tổ chức phát hành thẻ được quyết định biện pháp, hình thức, Công Nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành làm thẻ online cũng như chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp ứng các yêu cầu quy định tối thiểu;

  – Tổ chức phát hành thẻ căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn mức giao dịch của khách hàng đăng ký thẻ ngân hàng online nhưng phải bảo đảm tổng hạn mức giao dịch (gồm rút tiền mặt, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn) của thẻ ngân hàng của một người dùng không vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam trong một tháng và không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế.

  Từ ngày 1/1/2022, Thông tư 17/2021/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng sẽ có hiệu lực và người dân sẽ có thể mở thẻ ngân hàng online.

Tags: