Lãi suất liên ngân hàng là gì? Yếu tố ảnh hưởng và cách tính lãi suất liên ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng là gì? Lãi suất liên ngân hàng (tiếng Anh: Interbank Offered Rate – IBOR) là mức lãi suất được áp dụng cho các khoản vay mượn giữa các ngân hàng với nhau trên thị trường liên ngân hàng. Thị trường liên ngân hàng là nơi các ngân hàng có thể […]

Đã cập nhật 28 tháng 2 năm 2024

Bởi Thảo Phạm

Lãi suất liên ngân hàng là gì? Yếu tố ảnh hưởng và cách tính lãi suất liên ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng là gì? Lãi suất liên ngân hàng (tiếng Anh: Interbank Offered Rate – IBOR) là mức lãi suất được áp dụng cho các khoản vay mượn giữa các ngân hàng với nhau trên thị trường liên ngân hàng. Thị trường liên ngân hàng là nơi các ngân hàng có thể giao dịch tiền tệ với nhau để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn. Yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất liên ngân hàng Lãi suất liên ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

  • Cung và cầu tiền tệ: Khi nhu cầu tiền tệ của các ngân hàng tăng cao, lãi suất liên ngân hàng cũng sẽ tăng theo.
  • Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước có thể sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản để điều chỉnh lãi suất liên ngân hàng.
  • Rủi ro hệ thống: Khi rủi ro hệ thống gia tăng, các ngân hàng có thể trở nên thận trọng hơn trong việc cho vay mượn lẫn nhau, dẫn đến lãi suất liên ngân hàng tăng cao.
  • Lạm phát: Lạm phát cao có thể khiến Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, dẫn đến lãi suất liên ngân hàng tăng theo.

Cách tính lãi suất liên ngân hàng Lãi suất liên ngân hàng được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm:

  • Kỳ hạn vay: Lãi suất liên ngân hàng có thể khác nhau tùy theo kỳ hạn vay, ví dụ như lãi suất qua đêm, lãi suất 1 tuần, lãi suất 1 tháng, v.v.
  • Loại hình vay: Lãi suất liên ngân hàng có thể khác nhau tùy theo loại hình vay, ví dụ như vay tái cấp vốn, vay cơ bản, v.v.
  • Xếp hạng tín dụng của ngân hàng vay: Các ngân hàng có xếp hạng tín dụng cao có thể vay mượn với lãi suất thấp hơn so với các ngân hàng có xếp hạng tín dụng thấp.

Lãi suất liên ngân hàng thường được cập nhật hàng ngày bởi các tổ chức tài chính như Thomson Reuters và Bloomberg. Ví dụ về lãi suất liên ngân hàng Tại Việt Nam, lãi suất liên ngân hàng qua đêm hiện đang ở mức 4%/năm. Điều này có nghĩa là nếu một ngân hàng vay mượn 1 tỷ đồng từ ngân hàng khác qua đêm, họ sẽ phải trả lãi suất 40.000 đồng. Tóm lại Lãi suất liên ngân hàng là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tài chính. Nó ảnh hưởng đến chi phí vốn của các ngân hàng và có thể tác động đến lãi suất cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng.

Tags: