Lãi suất kép là gì? Lãi kép được tính theo tháng hay theo năm?

Mục lục 1 Lãi kép là gì? 2 Lãi kép được tính theo tháng hay theo năm? 3 Ưu và nhược điểm của lãi kép Lãi kép là gì? Lãi suất kép (hoặc lãi kép/ lãi gộp) là lãi tính trên số tiền gốc ban đầu, bao gồm toàn bộ lãi tích lũy từ các […]

Đã cập nhật 16 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Lãi suất kép là gì? Lãi kép được tính theo tháng hay theo năm?

Lãi kép là gì?

Lãi suất kép (hoặc lãi kép/ lãi gộp) là lãi tính trên số tiền gốc ban đầu, bao gồm toàn bộ lãi tích lũy từ các kỳ trước của một khoản tiền gửi hoặc cho vay. Lãi kép được tính bằng cách nhân số tiền gốc ban đầu với một cộng với lãi suất hàng năm được nâng lên số kỳ hạn kép trừ đi một. Khi tính lãi kép, số kỳ tính lãi kép tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Tỷ lệ tích lũy lãi kép phụ thuộc vào tần suất ghép lãi, sao cho số kỳ tính lãi kép càng cao thì lãi kép càng lớn. Bởi vì hiệu ứng lãi trên lãi suất có thể tạo ra lợi nhuận ngày càng tích cực dựa trên số tiền gốc ban đầu, nên lãi kép đôi khi được gọi là “phép màu của lãi kép”.

Lãi kép được tính theo tháng hay theo năm?

Tiền lãi có thể được cộng dồn theo bất kỳ lịch trình tần suất nhất định nào, từ hàng ngày đến hàng năm. Có các lịch trình tần suất lãi kép tiêu chuẩn thường được áp dụng cho các công cụ tài chính.

Chu kỳ tính lãi kép được sử dụng cho các tài khoản tiết kiệm tại các ngân hàng là hàng ngày. Đối với tài khoản thị trường tiền tệ, nó thường diễn ra hàng ngày. Đối với các khoản Vay thế chấp nhà, cho vay mua nhà, cho Vay kinh doanh cá nhân hoặc tài khoản thẻ tín dụng, lịch trình gộp thường được áp dụng là hàng tháng.

Một số ngân hàng cũng cung cấp một cái gì đó được gọi là lãi kép liên tục, cộng thêm lãi suất vào tiền gốc bất cứ lúc nào có thể. Đối với các mục đích thực tế, nó không tích lũy nhiều hơn lãi kép hàng ngày trừ khi bạn muốn đưa tiền vào và lấy ra ngay trong ngày.

Việc gộp lãi suất thường xuyên hơn có lợi cho nhà đầu tư hoặc chủ nợ. Đối với một người đi vay thì việc này có tác hại rất lớn.

Lãi kép không được tính theo bất kỳ chu kỳ nhất định nào (Nguồn: Internet)

Ưu và nhược điểm của lãi kép

Nhược điểm:

Có tác hại lớn đối với những người tiêu dùng có các khoản vay với lãi suất rất cao, chẳng hạn như nợ thẻ tín dụng.

Ưu điểm:

  • Có lợi về các khoản đầu tư của bạn và có thể là một yếu tố mạnh mẽ trong việc tạo ra của cải. 
  • Tăng trưởng theo cấp số nhân từ lãi kép cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu các yếu tố làm xói mòn của cải, chẳng hạn như tăng chi phí sinh hoạt, lạm phát và giảm sức mua.
  • Lựa chọn tái đầu tư cổ tức thu được từ quỹ tương hỗ dẫn đến việc mua thêm cổ phiếu của quỹ. Nhiều lãi kép tích lũy theo thời gian và chu kỳ mua thêm cổ phiếu sẽ tiếp tục giúp khoản đầu tư vào quỹ tăng giá trị.

Tags: