Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Sacombank 9/2021

Mặc dù có sự điều chỉnh giảm tại đa số kỳ hạn, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank vẫn duy trì ở mức 6,4%/năm đối với gửi tiết kiệm online kỳ hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Đầu tháng 9/2021, lãi suất gửi […]

Đã cập nhật 26 tháng 9 năm 2021

Bởi TopOnMedia

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Sacombank 9/2021

Mặc dù có sự điều chỉnh giảm tại đa số kỳ hạn, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank vẫn duy trì ở mức 6,4%/năm đối với gửi tiết kiệm online kỳ hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Đầu tháng 9/2021, lãi suất gửi tiết kiệm tại Sacombank tiếp tục được điều chỉnh giảm tại đa số kỳ hạn so với tháng 8/2021. Mức lãi suất hiện dành cho khách hàng cá nhân trong phạm vi từ 2,9%/năm đến 5,8%/năm khi gửi tiền từ kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được ngân hàng Sacombank cùng lúc giảm 0,2 điểm % xuống còn áp dụng lần lượt ở các mức là 2,9%/năm và 3%/năm.

Kỳ hạn 2 tháng đến 5 tháng, ngân hàng Sacombank cũng áp dụng lãi suất ở mức 3%/năm, các kỳ hạn này cùng được điều chỉnh giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Còn đôi với kỳ hạn 6 tháng được Sacombank quy định với lãi suất là 4,3%/năm, tương ứng giảm 0,3 điểm %.

Tiếp đó, từ kỳ hạn 7 tháng đến 11 tháng, lãi suất huy động giảm đồng loạt lên tới 0,4 điểm % cho mỗi kỳ hạn. Trong đó, kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng đang được niêm yết cùng lãi suất là 4,4%/năm; còn lãi suất từ kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng cùng được triển khai với lãi suất là 4,5%/năm.

Ngoài ra, tại kỳ hạn 12 tháng khách hàng sẽ nhận lãi suất là 5,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với thời điểm tháng 8 và lãi suất cho kỳ hạn 13 tháng ở mức là 5,8%/năm, tương ứng giảm tới 0,5 điểm %.

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, ngân hàng Sacombank lần lượt ấn định với lãi suất là 5,5%/năm và 5,6%/năm, giảm lần lượt 0,1 và 0,2 điểm % so với tháng trước đó.

Hai kỳ hạn dài nhất là 24 tháng và 36 tháng, Ngân hàng Sacombank cùng áp dụng mức giảm là 0,3 điểm %, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng lần lượt là 5,7%/năm và 5,8%/năm.

Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tài khoản thanh toán lãi suất được Ngân hàng Sacombank áp dụng ở mức không đổi so với trước là 0,03%/năm.

Lãi suất ngân hàng Sacombank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy

Lãi suất ngân hàng Sacombank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy

Lãi suất gửi tiết kiệm online tại Sacombank

Lãi suất gửi tiết kiệm online tại Sacombank

Tags: