Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV tháng 9/2021

Trong tháng 9, Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cao nhất là 5,5%/năm dành cho khách hàng gửi các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Tháng 9/2021, Ngân hàng BIDV đã điều chỉnh giảm lãi […]

Đã cập nhật 27 tháng 9 năm 2021

Bởi TopOnMedia

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV tháng 9/2021

Trong tháng 9, Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cao nhất là 5,5%/năm dành cho khách hàng gửi các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Tháng 9/2021, Ngân hàng BIDV đã điều chỉnh giảm lãi suất tại một số kỳ hạn so với tháng 8/2021. Vậy nên, mức lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV có phạm vi từ 3,1%/năm – 5,5%/năm dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo bảng lãi suất được công bố, lãi suất tiết kiệm tại BIDV được giữ nguyên cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng.

Cụ thể, lãi suất cho các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức là 3,1%/năm; trong khi lãi suất huy động tại kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng được BIDV đồng triển khai là 3,4%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, khách hàng sẽ được nhận cùng mức lãi suất là 4%/năm.

Từ kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, lãi suất huy động được ngân hàng BIDV điều chỉnh giảm 0,1 điểm % xuống còn 5,5%/năm.

Riêng các khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm tiếp tục được quy định ở mức là 0,1%/năm.

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạnLãi suất
Không kỳ hạn0,10%
1 Tháng3,10%
2 Tháng3,10%
3 Tháng3,40%
5 Tháng3,40%
6 Tháng4,00%
9 Tháng4,00%
12 Tháng5,50%
13 Tháng5,50%
15 Tháng5,50%
18 Tháng5,50%
24 Tháng5,50%
36 Tháng5,50%
Nguồn: Ngân hàng BIDV

Nhìn chung, đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng BID không có sự điều chỉnh so với tháng 8/2021 trước đó. Khung lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng tiếp tục duy trì trong phạm vi từ 3%/năm – 4,9%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được BIDV ấn định là 3%/năm. Các kỳ hạn từ 3 tháng – 5 tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất cao hơn ở mức là 3,3%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng – 11 tháng, khách hàng sẽ được nhận được lãi suất chung là 3,7%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất cao nhất mà ngân hàng BIDV áp dụng ở mức là 4,9%/năm dành cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên đến 60 tháng.

Đặc biệt, các khoản tiền gửi dưới không kỳ hạn, tài khoản thanh toán của khách hàng doanh nghiệp sẽ được BIDV ấn định với lãi suất thấp nhất không đổi là 0,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng BIDV dành cho khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng BIDV dành cho khách hàng doanh nghiệp
Nguồn: Ngân hàng BIDV

Tags: