Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Bản Việt trong tháng 9/2021

Theo bảng lãi suất gửi ngân hàng vào tháng 9/2021 thì lãi suất ngân hàng Bản Việt dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng không có nhiều biến động, tiếp tục duy trì trong phạm vi từ 3,8%/năm đến 6,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Cụ thể, lãi suất cho các kỳ […]

Đã cập nhật 22 tháng 9 năm 2021

Bởi TopOnMedia

Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Bản Việt trong tháng 9/2021

Theo bảng lãi suất gửi ngân hàng vào tháng 9/2021 thì lãi suất ngân hàng Bản Việt dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng không có nhiều biến động, tiếp tục duy trì trong phạm vi từ 3,8%/năm đến 6,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đồng loạt triển khai là 3,8%/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng Bản Việt được niêm yết cao hơn rõ rệt ở mức là 5,9%/năm.

Tại các kỳ hạn từ 8 tháng đến 11 tháng, khách hàng đăng ký gửi tiền sẽ được nhận lãi suất chung là 5,7%/năm. Lãi suất là 6,2%/năm cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 18 tháng.

Ngoài ra, lãi suất huy động ngân hàng Bản Việt cho kỳ hạn 24 tháng ở mức là 6,3%/năm. Và còn lại hai kỳ hạn là 36 tháng và 48 tháng đang được áp dụng với các mức lãi suất lần lượt là 6,5%/năm và 6,6%/năm.

Đặc biệt, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Bản Việt là 6,7%/năm dành cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 60 tháng.

Lãi suất được đồng loạt quy định ở mức là 0,2%/năm cho tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần – 3 tuần và tiền gửi không kỳ hạn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Bản Việt còn triển khai thêm các hình thức trả lãi khác như: trả lãi trước (3,7%/năm – 5,8%/năm), trả lãi hàng tháng (3,75%/năm – 6%/năm) và trả lãi theo quý (5,6%/năm đến 6%/năm).

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 9/2021 dành cho hình thức tiết kiệm tại quầy

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 9/2021 dành cho hình thức tiết kiệm tại quầy

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cho tiền gửi online

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cho tiền gửi online

Trong tháng 9, lãi suất huy động chỉ áp dụng tại kỳ hạn từ 1 – 3 tuần và từ 1 tháng đến 24 tháng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm online. Và lãi suất được được giữ nguyên tại hầu hết các kỳ hạn giống tháng trước. Do đó, bảng lãi suất tiền gửi online hiện được nằm trong khoảng từ 3,95%/năm đến 6,5%/năm lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại biểu lãi suất này, khách hàng gửi online được hưởng lãi suất cao hơn từ 0,15 – 0,6 điểm % so với các kỳ hạn tương ứng khi gửi tại quầy.

Thêm nữa dưới hình thức tiết kiệm này, Ngân hàng Bản Việt cũng triển khai thêm hai phương thức trả lãi linh hoạt khác như: trả lãi trước (3,85%/năm – 6%/năm) và trả lãi hàng tháng (3,9%/năm – 6,25%/năm).

Tags: