Cách đánh giá chất lượng trường quốc tế

Sau khi hoàn thiện phương pháp sư phạm, cơ sở vật chất… trường phải có dấu kiểm định chất lượng giáo dục từ cơ quan quốc tế uy tín trước khi tuyển sinh. New England Association of International School (NEASC – Hội đồng trường học vùng New England, Mỹ) và Council of International Schools (CIS […]

Đã cập nhật 21 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Cách đánh giá chất lượng trường quốc tế

Sau khi hoàn thiện phương pháp sư phạm, cơ sở vật chất… trường phải có dấu kiểm định chất lượng giáo dục từ cơ quan quốc tế uy tín trước khi tuyển sinh.

New England Association of International School (NEASC – Hội đồng trường học vùng New England, Mỹ) và Council of International Schools (CIS – Hội đồng trường Quốc tế) là hai trong số các cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục uy tín trên thế giới, mục tiêu là thúc đẩy sự phát triển chất lượng giáo dục, đồng thời tôn trọng sự khác biệt văn hóa.

New England Association of International School (NEASC)

NEASC là một trong 6 cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường công lập, tư thục, cao đẳng và đại học trong vùng New England (gồm các bang như Maine, Massachusetts…) tại Mỹ. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm kiểm định các trường quốc tế tại khu vực Đông Nam Á với chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Mỹ.

NEASC thành lập tại Mỹ năm 1885, là tổ chức kiểm định giáo dục phi lợi nhuận với hơn 1.500 trường thành viên khắp thế giới. Mục tiêu của cơ quan này là thúc đẩy sự phát triển chất lượng giáo dục, đồng thời tôn trọng sự khác biệt văn hóa.

Các trường được chứng nhận bởi NEASC đều phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ về nghiên cứu và cơ sở vật chất, cũng như phương pháp giáo dục xây dựng tư duy sáng tạo phù hợp với xã hội hiện đại. Đây đồng thời là cơ quan kiểm định bốn trường đại học hàng đầu thế giới là Harvard, Yale, Brown và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Quy trình kiểm định chất lượng của NEASC sẽ diễn ra nhiều năm, trong đó tổ chức giáo dục đang được kiểm định phải trải qua 3 bước trước khi được công nhận. Các bước này bao gồm: đáp ứng đủ điều kiện để được xem xét kiểm định, thỏa mãn yêu cầu để trở thành ứng viên cho sự kiểm định, nhận được Chứng nhận Kiểm định ban đầu.

Sau khi đạt Chứng nhận Kiểm định ban đầu, tổ chức giáo dục tiếp tục trải qua quá trình xem xét, đánh giá định kỳ trong 24 tháng liên tục, theo các điều kiện được Ủy ban NEASC quyết định.

Trường quốc tế được kiểm định bởi NEASC có mức độ tin cậy của phương pháp sư phạm rất cao.

Mỗi tổ chức được kiểm định phải nộp báo cáo thường niên, trải qua quá trình tự đánh giá toàn diện và được thanh tra ít nhất 5 năm một lần. Theo chính sách, Chứng nhận Kiểm định ban đầu yêu cầu tổ chức giáo dục phải tự đánh giá về mình cũng như được các tổ chức tương tự đánh giá không quá 6 năm sau ngày được cấp chứng nhận này.

Khi trường quốc tế được kiểm định bởi NEASC thì mức độ tin cậy của chương trình học cũng gia tăng đáng kể. Học bạ của học sinh học tại trường đó sẽ dễ dàng được chấp nhận bởi nhiều trường được kiểm định khác. Ngoài ra, quá trình chuyển tiếp và nộp đơn vào đại học tại Mỹ, Canada và châu Âu cũng thuận lợi hơn.

Tại TP HCM, hiện có 3 trường quốc tế cùng thuộc tập đoàn Cognita (Anh) được kiểm định bởi NEASC là Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP), Trường Quốc Tế TP HCM (ISHCMC) và Học Viện Mỹ (ISHCMC-AA).

Council of International Schools (CIS)

CIS là một cộng đồng toàn cầu, phi lợi nhuận và có tính thành viên, được thành lập với cam kết thúc đẩy giáo dục quốc tế. Thành viên gồm hơn 1.321 cơ sở giáo dục tại 117 quốc gia trên thế giới, CIS đã kiểm định chất lượng dạy và học cho hơn 534 trường.

Để được chứng nhận kiểm định từ CIS, trường quốc tế phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng gồm: triết lý và mục tiêu dạy học; chương trình giáo dục; quản trị; chất lượng nhân viên; dịch vụ hỗ trợ sinh viên; tài nguyên nhân lực và vật lực; đời sống học sinh và cộng đồng.

ISSP liên tục đạt nhiều kiểm định chất lượng của các tổ chức quốc tế.

Nhờ đó, CIS đảm bảo cho chất lượng giảng dạy; dịch vụ cung cấp cho học sinh, phụ huynh, cộng đồng; sự cống hiến vì tầm nhìn và sứ mệnh giáo dục của trường. Các trường được kiểm định bởi CIS cũng đạt tiêu chí về an toàn cho học sinh; tinh thần cầu tiến và chiến lược phát triển năng động.

Tại TP HCM, có 9 trường quốc tế đã nhận được chứng chỉ kiểm định chất lượng từ CIS, trong đó có International School Saigon Pearl (ISSP), Saigon South International School (SSIS), American International School (AIS)… và một số trường khác đang là ứng viên để kiểm định.

Nguồn tham khảo: https://toschool.vn/kiem-dinh-chat-luong-truong-quoc-te/

Tags: