Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng có phải đóng thuế không?

Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng có phải đóng thuế không? Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, tiền lãi từ việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Điều này được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 126/2020/TT-BTC […]

Đã cập nhật 28 tháng 2 năm 2024

Bởi Thảo Phạm

Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng có phải đóng thuế không?

Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng có phải đóng thuế không? Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, tiền lãi từ việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Điều này được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 126/2020/TT-BTC ngày 17/9/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, cần lưu ý một số trường hợp sau:

  • Tiền lãi từ việc cho vay: Tiền lãi từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
  • Tiền lãi từ trái phiếu doanh nghiệp: Tiền lãi từ trái phiếu doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân.

Do vậy, khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại, bạn sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lãi nhận được.

  • Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý một số vấn đề sau:
  • Lãi suất tiết kiệm: Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại khác nhau có thể khác nhau. Do vậy, bạn nên so sánh lãi suất của các ngân hàng trước khi quyết định gửi tiết kiệm.
  • Kỳ hạn gửi tiết kiệm: Kỳ hạn gửi tiết kiệm có thể ảnh hưởng đến lãi suất tiết kiệm. Do vậy, bạn nên cân nhắc kỳ hạn gửi tiết kiệm phù hợp với nhu cầu của mình.
  • Phí giao dịch: Một số ngân hàng có thể thu phí giao dịch khi bạn gửi tiết kiệm. Do vậy, bạn nên hỏi rõ về các khoản phí trước khi gửi tiết kiệm.

Tags: