Google Trends Hoạt Động Như Thế Nào?

Cách Thức Google Trends Hoạt Động Google Trends tạo ra một đại diện đồ họa của khối lượng tìm kiếm trên các từ khóa phổ biến nhất theo mục tiêu địa lý và các danh mục được chọn. Để đạt được kết quả này, Google Trends tính toán số lượng tìm kiếm trên các từ khóa […]

Đã cập nhật 9 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Google Trends Hoạt Động Như Thế Nào?
  1. Google Trends tạo ra một đại diện đồ họa của khối lượng tìm kiếm trên các từ khóa phổ biến nhất theo mục tiêu địa lý và các danh mục được chọn.

    google trand

    Để đạt được kết quả này, Google Trends tính toán số lượng tìm kiếm trên các từ khóa được nhập bởi người dùng Internet trong một khoảng thời gian nhất định đến tổng số tìm kiếm được thực hiện trên Google.

    Nó cũng làm cho nó có thể theo dõi sự quan tâm mà người dùng Internet có trong họ theo thời gian. Dữ liệu Google Trends được cập nhật hàng ngày cho dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới và bằng tất cả các ngôn ngữ do Google quản lý.

    Nguồn tham khảo: anthedesign.fr