Đơn vị đo vàng thường gặp và cách quy đổi chuẩn nhất

Mục lục 1 Các đơn vị đo vàng thường gặp 2 Đơn vị đo vàng thế giới 2.1 Bảng quy đổi đơn vị vàng trong nước 3 Đơn vị đo vàng trong nước 3.1 Bảng quy đổi đơn vị vàng trong nước 4 Một ký vàng bằng bao nhiêu lượng vàng? Các đơn vị đo […]

Đã cập nhật 7 tháng 12 năm 2020

Bởi TopOnMedia

Đơn vị đo vàng thường gặp và cách quy đổi chuẩn nhất

Các đơn vị đo vàng thường gặp

Các đơn vị đo vàng thường gặp
Các đơn vị đo vàng thường gặp (Nguồn: Internet)

Các đơn vị đo lường của Vàng: Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây (lượng hay lạng) hoặc là chỉ. Một cây vàng nặng 37,50 gram. Một chỉ bằng 1/10 cây vàng. Trên thị trường thế giới, vàng thường được tính theo đơn vị là ounce hay troy ounce. 1 ounce tương đương 31.103476 gram.

Tuổi vàng (hay hàm lượng vàng): được tính theo thang độ K (karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 9999 tương đương với 24K.

Khi người ta nói tuổi vàng là 18K thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ 75%. Vàng dung trong ngành trang sức thông thường còn gọi là vàng tây có tuổi khoảng 18K.

Đơn vị đo vàng thế giới

Đơn vị đo vàng thế giới
Đơn vị đo vàng thế giới (Nguồn: Internet)
 • Đơn vị yết giá (thông thường): USD/ounce
 • 1 ounce = 1 troy ounce = 0.83 lượng
 • 1 lượng = 1.20556 ounce

Bảng quy đổi đơn vị vàng trong nước

 • 1 Ounce ~ 8.3 chỉ = 31.1034768 gram. Vậy 1 oz vàng nặng 31.1034768 gram
 • 1 ct ~ 0.053 chỉ = 0.2 gram. Vậy 1 ct vàng nặng 0.2 gram
 • 1 lượng = 1 cây = 10 chỉ = 37.5 gram. Vậy 1 cây/ lượng vàng nặng 37.5 gram
 • 1 chỉ = 10 phân = 3.75 gram. Vậy 1 chỉ vàng nặng 3.75 gram
 • 1 phân = 10 ly = 0.375 gram. Vậy 1 phân vàng nặng 0.375 gram
 • 1 ly = 10 zem = 0.0375 gram. Vậy 1 ly vàng nặng 0.0375 gram
 • 1 zem= 10 mi = 0.00375 gram

Đơn vị đo vàng trong nước

Đơn vị đo vàng trong nước
Đơn vị đo vàng trong nước (Nguồn: Internet)

Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây vàng (còn gọi là lượng hay lạng) hoặc là chỉ vàng.

 • Đơn vị yết giá: VND/lượng
 • Công thức chuyển đổi giá vàng thế giới (TG) sang giá vàng trong nước (TN):
 • TN = (TG + phí vận chuyển)* 1.20556 * (1+thuế NK)* tỉ giá USD/VND + phí gia công

Bảng quy đổi đơn vị vàng trong nước

 • 1 lượng vàng = 1 cây vàng = 10 chỉ vàng
 • 1 chỉ vàng = 10 phân vàng
 • 1 phân vàng = 10 ly vàng

Một ký vàng bằng bao nhiêu lượng vàng?

Một ký vàng bằng bao nhiêu lượng vàng?
Một ký vàng bằng bao nhiêu lượng vàng? (Nguồn: Internet)
 • 1 ký vàng bằng 26,6666667 lượng vàng (1000gram / 37,5gram), hay bằng 266,666667 chỉ vàng. (26 lượng, 6 chỉ, 6 phân, 6 ly)
 • 1 tấn vàng bằng 2666,66667 cây vàng, hay bằng 26666,6667 chỉ vàng
 • 1 gram vàng bằng 0.26667 chỉ vàng, hay 1 gram vàng bằng 2.67 phân vàng

Nguồn tham khảo: Đơn vị đo vàng thường gặp và cách quy đổi chuẩn nhất