Doanh nghiệp chế xuất là gì? Ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp chế xuất

Ngày nay, mô hình doanh nghiệp chế xuất trở nên ngày càng phổ biến trong nền kinh tế của chúng ta. Nhưng chính xác doanh nghiệp chế xuất là gì? Và pháp luật đang quy định như thế nào về loại hình kinh doanh này? Mời bạn đọc cùng khám phá thông tin chi tiết […]

Đã cập nhật 14 tháng 12 năm 2023

Bởi hanguyen

Doanh nghiệp chế xuất là gì? Ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp chế xuất

Ngày nay, mô hình doanh nghiệp chế xuất trở nên ngày càng phổ biến trong nền kinh tế của chúng ta. Nhưng chính xác doanh nghiệp chế xuất là gì? Và pháp luật đang quy định như thế nào về loại hình kinh doanh này? Mời bạn đọc cùng khám phá thông tin chi tiết về mô hình doanh nghiệp chế xuất và các quy định liên quan trong bài viết dưới đây, do Thetips tổng hợp.

Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Doanh nghiệp chế xuất, theo quy định tại Khoản 20 và 21, Điều 2 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP, là những doanh nghiệp thực hiện các hoạt động chế xuất tại các khu chế xuất, kinh tế và công nghiệp. Cụ thể, hoạt động chế xuất bao gồm chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ hỗ trợ sản xuất hàng xuất khẩu, và thực hiện các hoạt động xuất khẩu.

Về địa điểm hoạt động, theo Điều 26, Khoản 2, Nghị định 35/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp chế xuất có thể hoạt động trong các khu Công Nghiệp có phân khu dành riêng cho chế xuất. Ngoài ra, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và phân khu công nghiệp cho doanh nghiệp chế xuất phải được phân cách với bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào. Điều này đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát, và kiểm soát của cơ quan hải quan, cũng như các cơ quan chức năng khác, theo quy định đối với khu vực phi thuế quan.

Ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp chế xuất

  • Thuế xuất khẩu và nhập khẩu: Doanh nghiệp chế xuất được hưởng nhiều ưu đãi theo quy định của Luật Thuế Xuất khẩu và Thuế Nhập khẩu 2016. Cụ thể, theo Điều 2, Khoản 4, Điểm c, hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất trong khu phi thuế quan không phải chịu thuế xuất nhập khẩu trong các trường hợp như chuyển từ khu này sang khu khác, nhập khẩu để sản xuất và phục vụ trong khu vực phi thuế quan, và xuất khẩu ra nước ngoài.
  • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất 17% từ ngày 01/01/2016, nếu thực hiện dự án đầu tư mới tại các khu vực khó khăn. Ngoài ra, doanh nghiệp này được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu và giảm 50% mức thuế nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới.
  • Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Doanh nghiệp chế xuất có lợi thế khi trao đổi hàng hóa trong khu phi thuế quan, được miễn giảm thuế GTGT. Đồng thời, khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa, nếu tuân thủ đầy đủ quy định theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ được hưởng mức thuế GTGT là 0%.

Trên đây là những thông tin quan trọng về doanh nghiệp chế xuất và các vấn đề liên quan. Các doanh nghiệp chế xuất đang được hưởng nhiều ưu đãi về thuế suất trong quá trình hoạt động kinh doanh.