Điều kiện chi tiết các loại visa định cư Mỹ diện lao động

Các diện định cư Mỹ lao động bao gồm nhiều loại visa khác nhau, mỗi loại có những yêu cầu riêng. Dưới đây là điều kiện chi tiết của các loại visa phổ biến nhất thuộc diện định cư lao động. Mục lục 1 Visa EB-1 2 Visa EB-2 2.1 EB-2A (Chuyên gia có trình […]

Đã cập nhật 2 tháng 7 năm 2024

Bởi hanguyen

Điều kiện chi tiết các loại visa định cư Mỹ diện lao động

Các diện định cư Mỹ lao động bao gồm nhiều loại visa khác nhau, mỗi loại có những yêu cầu riêng. Dưới đây là điều kiện chi tiết của các loại visa phổ biến nhất thuộc diện định cư lao động.

Visa EB-1

Visa EB-1 dành cho những người lao động có năng lực đặc biệt, các giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc, và các nhà quản lý hoặc điều hành đa quốc gia. Có 3 loại visa EB-1:

Visa EB-1A Visa EB-1B  Visa EB-1C 
Đối tượngNgười có năng lực xuất sắc.Giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc.Nhà quản lý hoặc điều hành đa quốc gia.
Điều kiệnCó năng lực xuất sắc trong các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật,..Phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.Phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý hoặc điều hành cho một công ty đa quốc gia trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn.
Các chứng nhận giải thưởng quốc tế hoặc các bài viết được xuất bản để chứng minh thành tựu bản thân.Phải được quốc tế công nhận về thành tựu đã có.Phải chuyển sang làm việc cho một chi nhánh hoặc công ty con tại Mỹ của công ty đa quốc gia đó.
Không cần có lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng Mỹ.Phải có lời mời làm việc lâu dài từ một tổ chức giáo dục hoặc nghiên cứu tại Mỹ.
Visa EB-1

Visa EB-2

Visa EB-2 dành cho những người có trình độ cao hoặc khả năng đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn. Visa EB-2 có hai nhóm chính:

EB-2A (Chuyên gia có trình độ cao):

  • Phải có bằng cấp cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc bằng cử nhân và ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn.
  • Phải có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng Mỹ.

EB-2B (Người có khả năng đặc biệt):

  • Phải chứng minh có khả năng đặc biệt trong các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, hoặc kinh doanh.
  • Phải có bằng chứng cụ thể về những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực của mình.
Visa EB-2

Visa EB-3

Visa EB-3 dành cho các lao động có chuyên môn cao, các chuyên gia, hay các lao động phổ thông. Visa EB-3 có ba nhóm chính:

Visa EB-3A Visa EB-3B Visa EB-3C
Đối tượng Lao động có kỹ năng Chuyên gia Lao động phổ thông
Điều kiệnPhải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc đào tạo chuyên môn.Phải có bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan đến công việc.Không yêu cầu có kinh nghiệm làm việc hoặc đào tạo chuyên môn trước đó.
              Phải có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng Mỹ
Visa EB-3

Visa EB-4

Visa EB-4 dành cho các diện nhập cư đặc biệt như liên quan đến tôn giáo, nhân viên của các tổ chức quốc tế.

Định cư Mỹ theo diện lao động mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi người nộp đơn phải đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau tùy theo từng loại visa. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ và hiểu rõ các yêu cầu cụ thể sẽ giúp tăng cơ hội thành công trong quá trình định cư.