Đề và đáp án môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 8/7 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 với hai tổ hợp môn thi gồm tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội. Môn Hóa học là môn thi thứ 2 trong tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên. Mục lục 1 Đề […]

Đã cập nhật 8 tháng 7 năm 2022

Bởi The Tips

Đề và đáp án môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 8/7 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 với hai tổ hợp môn thi gồm tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội. Môn Hóa học là môn thi thứ 2 trong tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên.

Đề thi môn Hóa học

Đề thi môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 224 như sau:

Môn Hoá nằm trong tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Năm 2020 đề thi môn Hoá chỉ yếu tập trung vào chương trình lớp 12 và có nhiều câu hỏi phù hợp để xét tốt nghiệp.

Năm 2021, Đề Hoá nội dung khó nhất tập trung vào phần hoá vô cơ. Phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 348,046 thí sinh tham gia thi bài thi Hoá học. Trong đó điểm trung bình là 6,63 điểm.

Gợi ý đáp án môn Hóa học

Mã đề 224

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 4

Mã đề 201

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 5

Mã đề 202

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 6

Mã đề 203

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 7

Mã đề 204

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 8

Mã đề 206

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 9

Mã đề 210

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 10

Mã đề 213

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 11

Mã đề 214

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 12

Mã đề 215

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 13

Mã đề 216

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 14

Mã đề 217

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 15

Mã đề 222

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 16

Mã đề 223

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2022 - 17

Nguồn: ToSchool