Đạo hàm là gì? Đạo hàm của hàm số lượng giác là gì?

Đây là hai câu hỏi thường được gặp nhất khi các em học sinh giải bài tập toán lớp 12. Cùng TheTips khám phá câu trả lời nhé! Mục lục 1 Đạo hàm là gì? 2 Đạo hàm của hàm số lượng giác là gì? Đạo hàm là gì? Xét về phương diện giải tích […]

Đã cập nhật 29 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Đạo hàm là gì? Đạo hàm của hàm số lượng giác là gì?

Đây là hai câu hỏi thường được gặp nhất khi các em học sinh giải bài tập toán lớp 12. Cùng TheTips khám phá câu trả lời nhé!

Đạo hàm là gì?

  • Xét về phương diện giải tích trong toán học, sự biến thiên của hàm số tại 1 điểm thì được gọi là đạo hàm của hàm số.
  • Xét về phương diện hình học trong toán học, hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số chính là đạo hàm.
  • Xét về phương diện vật lý, tại một thời điểm ở trên dây dẫn, đạo hàm biểu diễn cường độ dòng điện tức thời hoặc của 1 điểm chuyển động.

Đạo hàm của hàm số lượng giác là gì?

  • Đây là phương pháp trong toán học giúp người học có thể tìm được tốc độ biến thiên của 1 hàm số lượng giác dựa theo sự biến thiên của biến số.
  • Sin(x), cos(x), tan(x) là 3 hàm số lượng giác thường được bắt gặp nhất trong các bài toán/dạng toán.