Cực trị của hàm số lớp 12 bài tập cực đại, cực tiểu SGK trang 18

Tổng hợp lời giải bài tập cực trị của hàm số lớp 12 đầy đủ, dễ hiểu. Chúc các em học tốt! Mục lục 1 Bài 1 cực trị của hàm số lớp 12 2 Bài 2 cực trị của hàm số lớp 12 3 Bài 3 cực trị của hàm số lớp 12 4 […]

Đã cập nhật 29 tháng 3 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Cực trị của hàm số lớp 12 bài tập cực đại, cực tiểu SGK trang 18
 1. Tổng hợp lời giải bài tập cực trị của hàm số lớp 12 đầy đủ, dễ hiểu. Chúc các em học tốt!

  Bài 1 cực trị của hàm số lớp 12

  Tìm điểm cực trị bằng cách áp dụng Quy tắc I.

  Bài 2 cực trị của hàm số lớp 12

  Đồ thị có giá trị lớn nhất/giá trị nhỏ nhất tại điểm nào?

  Bài 3 cực trị của hàm số lớp 12

  Bài 4 cực trị của hàm số lớp 12

  Bài 5 cực trị của hàm số lớp 12

  Bài 6 cực trị của hàm số lớp 12

  Nguồn tham khảo: vietjack.com