Cổ tức là gì? Những điều bạn nên biết về cổ tức khi chơi chứng khoán

Cổ tức là một vấn đề cực kỳ quan trọng cần phải hiểu rõ khi đầu tư cổ phiếu. Nó không đơn giản chỉ là số tiền công ty trả cho cổ đông mà còn là dấu hiệu để đánh giá và định giá một doanh nghiệp. Do đó, nếu bạn đang đầu tư chứng khoán thì […]

Đã cập nhật 3 tháng 12 năm 2020

Bởi TopOnMedia

Cổ tức là gì? Những điều bạn nên biết về cổ tức khi chơi chứng khoán


Cổ tức là một vấn đề cực kỳ quan trọng cần phải hiểu rõ khi đầu tư cổ phiếu. Nó không đơn giản chỉ là số tiền công ty trả cho cổ đông mà còn là dấu hiệu để đánh giá và định giá một doanh nghiệp. Do đó, nếu bạn đang đầu tư chứng khoán thì bạn cần nắm rõ: Cổ tức là gì? Tại sao cổ tức lại quan trọng trong đầu tư? Áp dụng cổ tức trong phân tích và định giá doanh nghiệp như thế nào? Tham khảo ngay bài viết sau!

Cổ tức là gì?

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ đông công ty sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định. Hàng năm, số tiền được trích ra để chi trả cổ tức sẽ được thông qua trong Đại hội cổ đông.

Ví dụ trong Nghị quyết Đại hội cổ đông của CTCP Đường Quãng Ngãi (QNS):

Cổ tức là gì?
Cổ tức là gì? (Nguồn: Internet)

Trong trường hợp này, QNS trả cổ tức bằng cả 2 hình thức: cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu.

Làm thế nào để được nhận cổ tức?

Làm sao để được nhận cổ tức?
Làm sao để được nhận cổ tức? (Nguồn: Internet)

Để được nhận cổ tức, bạn chỉ cần nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

  • Trong trường hợp cổ phiếu bạn nắm giữ là cổ phiếu đã niêm yết, cổ tức sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của bạn.
  • Trong trường hợp cổ phiếu bạn nắm giữa là cổ phiếu chưa niêm yết (OTC), bạn cần liên hệ và đến trực tiếp doanh nghiệp để nhận cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức là gì?

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ phần trăm (%) giữa Cổ tức bằng tiền chia cho Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp (hay Cổ tức chi trả cho 1 cổ phiếu thường/EPS).

Công thức tính tỷ lệ chi trả cổ tức
Công thức tính tỷ lệ chi trả cổ tức (Nguồn: Internet)

Tỷ lệ chi trả cổ tức bao nhiêu là hợp lý?

Tỷ lệ chi trả cổ tức thế nào là hợp lý?
Tỷ lệ chi trả cổ tức thế nào là hợp lý? (Nguồn: Internet)

Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ ở mức hợp lý khi 2 vấn đề sau đây được đảm bảo:

  • Thứ nhất, công ty được bổ sung đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
  • Thứ hai, công ty đảm bảo vẫn giữ được tỷ suất sinh lợi trên vốn (ví dụ như tỷ lệ ROE)

Giả sử công ty A có vốn chủ sở hữu là 100 tỷ. Lợi nhuận năm 2018 là 20 tỷ, tương ứng tỷ lệ ROE 20%.

Công ty A dự kiến sẽ chi 10 tỷ để chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức là 50%.

Sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 2 tỷ (tương đương, 10% lợi nhuận), số tiền còn lại bổ sung vào vốn chủ sở hữu là: 20 – 10 – 2 = 8 tỷ.

Vốn chủ sở hữu cho năm tiếp theo là 108 tỷ.

Công ty phải làm gì?

Trong trường hợp này, bạn chú ý rằng công ty đặt kế hoạch phù hợp đảm bảo tỷ lệ ROE vẫn giữ được là 20% hoặc cao hơn.

Khi đó, lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm sau tối thiểu phải là: 20% * 108 = 21.6 tỷ.

Nếu công ty đặt kế hoạch lợi nhuận thấp hơn thì rõ ràng các cổ đông cần yêu cầu công ty tăng tỷ lệ chi trả cổ tức.

Nguồn tham khảo: Cổ tức là gì? Những điều bạn nên biết về cổ tức khi chơi chứng khoán