Các cách kiểm tra tình trạng hồ sơ định cư Mỹ

Việc kiểm tra tình trạng hồ sơ định cư Mỹ là một bước cần thiết để bạn theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ và chủ động thực hiện các bước tiếp theo. Dưới đây là một số cách thức chính để bạn có thể kiểm tra tình trạng định cư Mỹ: Mục lục […]

Đã cập nhật 28 tháng 6 năm 2024

Bởi hanguyen

Các cách kiểm tra tình trạng hồ sơ định cư Mỹ

Việc kiểm tra tình trạng hồ sơ định cư Mỹ là một bước cần thiết để bạn theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ và chủ động thực hiện các bước tiếp theo. Dưới đây là một số cách thức chính để bạn có thể kiểm tra tình trạng định cư Mỹ:

Truy cập trang web của USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch hoa Kỳ)

  • Truy cập trang web: https://egov.uscis.gov/
  • Tạo tài khoản: Nếu bạn chưa có tài khoản USCIS, bạn cần tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ email.
  • Đăng nhập: Sau khi có tài khoản, bạn hãy đăng nhập bằng thông tin đã đăng ký. Sau đó, nhấn chọn “Case Status”
  • Nhập số hồ sơ: Nhập số hồ sơ định cư của bạn (Receipt Number) vào ô trống.
  • Chọn nút “Check Status”: Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin bạn cần như trạng thái hồ sơ hiện tại, thư thông báo (nếu có) và các thông tin quan trọng khác.
truy cập trang web của uscis

Gọi điện thoại đến USCIS:

  • Số điện thoại: 1-800-375-5283
  • Cung cấp thông tin: Khi gọi điện, bạn cần cung cấp số hồ sơ định cư và một số thông tin cá nhân khác để xác minh danh tính.
  • Nhận thông tin: Nhân viên USCIS sẽ cung cấp cho bạn thông tin về trạng thái hồ sơ hiện tại của bạn qua điện thoại.
gọi điện thoại đến uscis

Liên hệ trực tiếp với văn phòng USCIS:

Bạn có thể truy cập trang web của USCIS để tìm kiếm văn phòng USCIS gần nhất với vị trí của bạn. Mang theo số hồ sơ định cư và các giấy tờ tùy thân cần thiết để gặp trực tiếp nhân viên USCIS tại văn phòng. Nhân viên USCIS sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn và cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại.

Liên hệ trực tiếp với văn phòng uscis

Kết luận

Kiểm tra tình trạng định cư Mỹ là bước không thể thiếu trong quá trình định cư, giúp bạn theo dõi tiến trình và chuẩn bị tốt cho các bước tiếp theo. Bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến của USCIS và Bộ Ngoại giao Mỹ, liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng, hoặc nhờ sự hỗ trợ từ luật sư di trú, bạn có thể nắm rõ tình trạng hồ sơ của mình và điều chỉnh kế hoạch một cách hợp lý.