Big Data là gì? Cơ hội việc làm, ứng dụng ngành Big Data 2023

Mục lục 1 Chính xác Big Data là gì? 2 Ngành Big Data ở Việt Nam Chính xác Big Data là gì? Big Data được hiểu là các tập dữ liệu có khối lượng dữ liệu lớn và phức tạp, khối lượng dữ liệu đó ngày càng tăng, nó phức tạp đến mức phần mềm xử […]

Đã cập nhật 27 tháng 2 năm 2023

Bởi The Tips

Big Data là gì? Cơ hội việc làm, ứng dụng ngành Big Data 2023

Chính xác Big Data là gì?

Big Data được hiểu là các tập dữ liệu có khối lượng dữ liệu lớn và phức tạp, khối lượng dữ liệu đó ngày càng tăng, nó phức tạp đến mức phần mềm xử lý dữ liệu truyền thống không thể quản lý chúng, nhưng Big Data có thể được sử dụng để giải quyết trong các vấn đề kinh doanh mà bạn sẽ không thể giải quyết trước đây.

Ngành Big Data ở Việt Nam

Data là một tài nguyên không thể thiếu trong cách mạng Công Nghiệp 4.0, bởi nó chứa nhiều dữ liệu, thông tin hầu hết các lĩnh vực của xã hội, tuy nhiên để phân tích, xử lý được nó cần là người có kỹ năng, kinh nghiệm.

Với khả năng lập trình (tích hợp vào cả bộ phận IT), xử lý phân tích dữ liệu, và giải thuật cao cấp, cơ hội việc làm của cử nhân chuyên ngành này hiện rất lớn. Số liệu lớn (Big Data) đã cách mạng hóa các doanh nghiệp và đem lại lợi thế cạnh tranh. Chình vì vậy mà ngành học về Big Data ngày càng trở thành xu hướng và được săn đón.

Vậy Big Data cần học gì, học Big Data ở đâu? Và ứng dụng Big Data như thế nào? Bạn có thể tìm đọc Big Data là gì? Ứng dụng, cơ hội việc làm Big Data tháng 3/2023

Tags: