Bảng giá xe Toyota Bình Dương – Các phiên bản xe Innova 2022

Sau đây là bảng giá xe Toyota Bình Dương – các phiên bản xe innova 2022 để khách hàng thuận tiện theo dõi. Toyota Innova E MT có giá niêm yết 755 triệu đồng, lăn bánh Bình Dương khoảng 834 triệu đồng. Toyota Innova G AT – Trắng ngọc trai có giá niêm yết 878 triệu đồng, lăn bánh Bình Dương […]

Đã cập nhật 21 tháng 11 năm 2022

Bởi The Tips

Bảng giá xe Toyota Bình Dương – Các phiên bản xe Innova 2022

Sau đây là bảng giá xe Toyota Bình Dương – các phiên bản xe innova 2022 để khách hàng thuận tiện theo dõi.

  • Toyota Innova E MT có giá niêm yết 755 triệu đồng, lăn bánh Bình Dương khoảng 834 triệu đồng.
  • Toyota Innova G AT – Trắng ngọc trai có giá niêm yết 878 triệu đồng, lăn bánh Bình Dương khoảng 970 triệu đồng.
  • Toyota Innova G AT – Các màu khác có giá niêm yết 870 triệu đồng, lăn bánh Bình Dương khoảng 961 triệu đồng.
  • Toyota Innova Venturer – Trắng ngọc trai có giá niêm yết 893 triệu đồng, lăn bánh Bình Dương khoảng 986 triệu đồng.
  • Toyota Innova Venturer – Các màu khác có giá niêm yết 885 triệu đồng, lăn bánh Bình Dương khoảng 977 triệu đồng.
  • Toyota Innova V AT – Trắng ngọc trai có giá niêm yết 1.003 triệu đồng, lăn bánh Bình Dương khoảng 1.107 triệu đồng.
  • Toyota Innova G AT – Các màu khác có giá niêm yết 995 triệu đồng, lăn bánh Bình Dương khoảng 1.098 triệu đồng.
bảng giá xe

Tags: