Định Nghĩa Tích Phân Là Gì

Khái Niệm tích phân Tích phân là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong toán học, cùng với nghịch đảo của nó, vi phân. Chúng đóng vai trò quan trọng như hai thao tác cơ bản và then chốt trong phân tích. Theo cách hiểu Hán Việt, thuật ngữ tích phân được hiểu […]

Đã cập nhật 23 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Định Nghĩa Tích Phân Là Gì
  1. Khái Niệm tích phân

    Tích phân là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong toán học, cùng với nghịch đảo của nó, vi phân. Chúng đóng vai trò quan trọng như hai thao tác cơ bản và then chốt trong phân tích. Theo cách hiểu Hán Việt, thuật ngữ tích phân được hiểu là sản phẩm của sự tích lũy và có nghĩa là tích phân bởi các bộ phận nhỏ. Do đó, chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng tích phân là tổng của nhiều phần nhỏ. Trong toán học thì tích phân được xác định như sau:

    Cho hàm số f (x) liên tục trong khoảng nào đó (kí hiệu là K) và a, b là hai số thực bất kỳ trong K. Nếu F (x) là một nguyên hàm của f (x) thì F (b) – F (a) được gọi là tích phân của f (x) trên khoảng (a, b) nên ta có kí hiệu sau:

    Tích phân từ a đến b của f (x) được ký hiệu là

Tags: