5 phút ôn luyện: phiên mã và dịch mã

Bài tập ôn luyện kiến thức về phiên mã và dịch mã có kèm đáp án Mục lục 1 Bài tập phiên mã – dịch mã 2 Đáp án Bài tập phiên mã – dịch mã Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D C C A C D

Đã cập nhật 23 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

5 phút ôn luyện: phiên mã và dịch mã
  1. Bài tập ôn luyện kiến thức về phiên mã và dịch mã có kèm đáp án

    Bài tập phiên mã – dịch mã

    Đáp án

    12345678
    BCDCCACD